Veiligheidsregio Fryslân - Jaarverslag en Begroting

Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân. De organisatie bestaat sinds 2012 en is een jonge organisatie die midden in de samenleving staat.  Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen de risico’s van rampen en crises. Voorheen viel rampenbestrijding en crisisbeheersing onder de gemeente. Door het onder één regionale bestuurlijke regie te plaatsen, is de slagkracht vergroot.

Sinds 2016 werkt Designstijl voor de Veiligheidsregio en ontwikkelen we diverse communicatie uitingen, waaronder digitale magazines, infographics en het Jaarverslag/Jaarrekening en de Begroting.

Download en bekijk het rapporten online:

www.veiligheidsregiofryslan.nl