GGD Projectlogo 'Het begint met woorden'

GGD Fryslân wil met het project “Het begint met woorden” ouders stimuleren om meer met hun jonge kind te praten. Het taalaanbod van ouders is namelijk van grote invloed op de (taal)ontwikkeling van een kind. Kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig taalaanbod, lopen hierdoor in hun eerste levensjaren al een achterstand op. Om deze jonge kinderen een optimale stimulans van hun taalontwikkeling te geven en daarmee dus ook betere kansen op een goede start binnen het onderwijs, heeft GGD Fryslân samen met Sardes (onderzoeks-/adviesbureau in de educatieve sector) en de Vrije Universiteit van Amsterdam dit project opgezet.

Het logo verbeeld de interactie in communicatie tussen ouder en kind en belicht het spreken, het vormen en het horen van klanken.