De Ferbining

Voor de fusieschool in Nijemirdum, in opdracht van Stichting Nije Gaast te Balk, verzorgden wij het ontwerp van het logo, huisstijl en de gevelsigning.

De naam ‘De Ferbining’ staat voor de verbinding tussen de scholen, dorpen, kinderen, ouders en het onderwijs. Deze symboliek komt in het logo tot uiting door het overlappen en verbinden van letters en vormen. De ronde cirkels symboliseren de diverse werelden van de kinderen, het onderwijs en de scholen. Deze werelden vormen samen door verbinding en versmelting de nieuwe ‘wereld’ van ‘De Ferbining’.

Het kleurenpalet is een mix van de kleuren uit de logo’s van de voormalige scholen en de frisse huisstijlkeuren van Stichting Nije Gaast. De logo’s van alle scholen van Stichting Nije Gaast zijn samengesteld uit dit kleurenpalet. Zodat de scholen herkenbaar en met elkaar verbonden zijn. In de praktijk komt die verbinding tot uiting in de onderlinge samenwerking tussen de scholen die daarmee waarde toevoegt aan het onderwijs voor de kinderen.