Friese Preventieaanpak - Vouwfolder A2 + interactieve pdf 'Inzicht en Impact'

Friese Preventieaanpak
De plek waar alles over preventie samenkomt

Vanuit de Friese Preventieaanpak werken alle 18 Friese gemeenten, GGD FryslânDe Friesland en diverse (kennis)organisaties aan de ambitie: Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân.

Het doel van de FPA is om een goede gezondheid en een gelukkig leven in alle levensfases mogelijk te maken. Daarbij wordt preventie breed gezien ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’. Vanuit de Friese Preventieaanpak is er aandacht voor allerlei factoren die hiermee samenhangen. Denk aan iemands leefstijl, leefomgeving, opvoeding, financiële ruimte, zorg en voorzieningen. Binnen de Friese Preventieaanpak zijn er acht belangrijke thema’s benoemd die van invloed kunnen zijn. Ondanks dat er op het gebied van preventie binnen deze thema’s al het nodige in Fryslân gebeurt, worden bestaande programma’s via de Friese Preventieaanpak nog verder herijkt en verrijkt.

In de door ons ontwikkelde merkuitingen: A2 vouwfolder en een interactieve pdf, wordt in infographic stijl een tussentijds overzicht gegeven van behaalde resultaten, het inhoudelijke programma, quotes van medewerkers en/of betrokken partijen en gestelde doelen voor de toekomst.

Klik hieronder op de button voor de pdf met interactieve elementen.