Veiligheidsregio Fryslân - Risicoprofiel

Veiligheidsregio Fryslân heeft een Regionaal Risicoprofiel opgesteld met daarin alle risicovolle situaties binnen de provincie die kunnen leiden tot een ramp of crisis. De VRF vroeg ons hiervoor twee communicatiemiddelen te ontwikkelen; een digitaal rapport en een website.

Het regionaal risicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân biedt inzicht in de aanwezige risico’s binnen het werkgebied van de veiligheidsregio. Daarnaast biedt het risicoprofiel ook een solide basis voor de risicocommunicatie door de veiligheidsregio of gemeente naar haar burgers. Het regionaal risicoprofiel wordt elke vier jaar herzien. In het rapport is een compacte maar zo compleet mogelijk beeld gegeven van de aanwezige risico’s binnen Veiligheidsregio Fryslân, om de leesbaarheid van het product te bevorderen.

Op de website van het Regionaal Risicoprofiel staan alle risicovolle situaties die kunnen leiden tot een ramp, crisis of groot incident. Onderverdeeld per risico en gemeente. Zo zijn de aanwezige risico’s inzichtelijk en kan er op deze manier, waar mogelijk, risico’s worden voorkomen en de effecten ervan worden beperkt. Op de website staat per scenario aangegeven hoe waarschijnlijk de kans is dat het risico zich in de betreffende gemeente zich voordoet, hoe groot de impact daarvan is en hoe jij je hierop kunt voorbereiden.

Bekijk de website:
www.risicosinfryslan.nl

Download en bekijk het rapport online:
www.veiligheidsregiofryslan.nl