GGD Fryslân Team Infectieziektebestrijding - Affiche missie en visie

GGD Fryslân, Afdeling IZB – Affiche Missie-Visie

Ontwerp en realisatie in opdracht van Veiligheidsregio Fryslân voor de visuele vertaling van de missie-visie van de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB). Met als doel een aansprekende weergave van de lange termijn doelen, kerntaken en ambities.