GGD Fryslân - Beweegpakket serie 'Beweeg je Blij!'

Genoeg bewegen is niet vanzelfsprekend en voor kinderen ontzettend belangrijk om al jong veel te bewegen. Daarom is op initiatief van het programma Nuchter over Gewicht in samenwerking met Sport Fryslân, GGD Fryslân, Gastouderbureau Tiskidz, Kinderopvang Friesland en Kenniscentrum Sport & Bewegen, het project ‘Beweeg je blij!’ ontwikkeld.

Het project bestaande uit een serie van vier beweegpakketten met verschillende thema’s voor kinderen van o tot 4 jaar is uitgereikt aan ruim honderd kinderopvang- en gastouderlocaties in Fryslân. De pakketten bevatten speelmaterialen, inspiratie en tips om medewerkers in de kinder- en gastouderopvang te helpen hóe ze deze jonge doelgroep kunnen stimuleren tot extra bewegen.

In opdracht van de Veiligheidsregio Fryslân / GGD Fryslân, ontwikkelden we voor dit mooie project met een looptijd van een jaar, de visuele communicatie bestaande uit het beeldmerk, een thema serie van vier handzame beweegwaaiers met beweegtips en bijbehorende inspiratiefolders met o.a. ervaringen uit de praktijk.