Brandweer Fryslân - Animatie 'FAQ nieuwe Kazerne Volgorde Tabel'

Brandweer Fryslân – Animatie ‘FAQ nieuwe Kazerne Volgorde Tabel’

Veiligheidsregio Fryslân benaderde ons voor het ontwikkelen van een informatieve interne animatie voor Brandweer Fryslân. Het betrof een animatie i.v.m. de wijzigingen en implementatie van nieuwe belangrijke software. We hebben aan de hand van interne vragen over de vernieuwingen een animatie gerealiseerd. De animatie geeft uitleg over en antwoord op vragen met betrekking tot ‘De nieuwe KVT’.